Umělecká skupina Querschlag (2003-2008)

[Dirk Hanus] [Michael Goller] [Michael Knauth] [Peter Piek] :: [Info] [Puppet-Show] [Kontakt] :: [deutsch] [english]


Umělecká skupina Querschlag (příčný úder)

Querschlag, zní to brachiálně. Zní to možná taky trochu napříč politickým postojem, ke kterému se Dirk Hanus, Michael Goller, Michael Knauth a Peter Piek vlastně hlásí, zní to jaksi posunutě doprava. Další provokace, slovo, které se při použití čtyřmi umělci obrací, začíná se měnit a nově naplňovat jiným obsahem.
Samozřejmě zůstávají příčné údery, vztek, rozčilování se, mlácení kolem sebe, proti životu z druhé ruky, konzumním nátlakům, odolání televizním mániím, ignorace touhy po plytkých zábavách, vzepření se této přefiltrované, předžvýkané skutečnosti, vzepření se uměním.
Jedná se o čtyři muže, - to ponechám bez komentáře… Vedle malování, kresby, fotografie a grafiky to z nich vychází, vznikají básně a próza, vše se spouští skupinově. Nicméně správný mix z toho nevzniká, obory zůstávají relativně oddělené, tito čtyři holt hovoří více jazyky, přičemž výtvarné umění má navrch. Zlomy a převraty jsou pro ně běžné, rostou díky školení sebe samých, slovním přím spolu a proti sobě. Mezi nejmladším a nejstarším je věkový rozdíl téměř 20 let, zde musí být spojující prvky také napříč generacemi.
Možná je spojují na jedné straně vztek, agrese vůči zhoubné moci médií, která umí člověka vnímat už jen jako konzumenta, a na druhé stranně spontánnost, otevřenost vůči všemu co lze prožít a vnímat. Všechno, jenom ne bezduchá náhražka za život, hledají jej nefalšovaný v individuálním sebeurčení.
Proto je zatím v žádném případě nelze umělecky zastřešit, schovat nebo zahalit uměleckým programem. Svými individuálními uměleckými vyjádřeními stojí vůči sobě téměř příčně, ale dosud zvládali doplňovat se, bez toho aby se přitom ubíjeli.
Nemá ani význam vyzdvihávat je na příčnou protestní rovinu. Pokud by šlo jen o to,
nemuseli by tvořit umění. V dílech se od sebe odděluje co „chtějí“ a v co „doufají“, zde hovoří pouze to, co je vidět, programové výroky, převleky, obaly, pouzdra se rychle vypaří.
Prohlédněte si ta díla.

Dr. Ina Gille, Lipsko v květnu 2005

Copyright © KŁnstlergruppe Querschlag